شيشه دو جداره

دم استفاده از شيشه هاي دو جداره در در و پنجره هاي uPVC مي تواند بسياري از خواص پيش گفته را مختل سازد. لذا بمنظور دستيابي به تمامي مزاياي مذكور استفاده از شيشه هاي چند جداره در اين نوع از پنجره ها نه يك انتخاب بلكه يك الزام است.
شرکت کیان وینسا با برخورداري از خط توليد اتوماتيك  با تكنولوژي روز اروپا و سيستم تزريق گاز همزمان  ( Inline Gas Filling) اقدام به توليد شيشه هاي چند جداره منطبق با استانداردهاي معتبر دنيا مي نمايد.

45

مواد اوليه اصلي شيشه دو جداره شامل موارد زير مي باشد :

شيشه جام در انواع مختلف كه ميتوان از منابع داخلي و خارجي تهيه كرد

اسپيسر ، مواد جاذب رطوبت ،بوتل ، چسب دو جزئي، پولي سولفايد كه از منابع اروپايي تهيه ميگردد .

گاز آرگون

فرآيند توليد شيشه دو جداره:

 

در ابتدا جامهاي شيشه بوسيله دستگاه حمل بر روي ركهاي دستگاه حمل اتوماتيك قرار مي گيرد به تعدادي كه اپراتور مشخص مي كند به ميز برش اتوماتيك انتقال مي يابد اندازه شيشه هاي مورد نظر توسط نرم افزار بهينه سازي جهت به حداقل رساندن ضايعات توسط دستگاه طراحي و سپس برش داده مي شود. شيشه ها پس از جداسازي به خط توليد شيشه دو جداره منتقل مي شود ابتدا شيشه ها با آب سختي گيري شده ، بطور كامل شيشه و پس از كنترل كيفي به مرحله بعدي منتقل مي گردد.
به موازات مراحل مذكور فريم هاي ما بين دو جدار  (Spacer) توسط دستگاه خم كن  (Bending) براساس اندازه شيشه خم و برش داده مي شود و داخل فريم از مواد رطوبت گير پر مي شود. سپس دو لبه فريم توسط دستگاه بوتيل چسب زده مي شود كه بمنظور دزدگيري و قرار گرفتن اسپيسر ما بين شيشه ها پس از نصب فريم به دستگاه پرس منتقل شده و همزمان گاز آرگون به صورت اتوماتيك  به داخل شيشه دو جداره تزريق مي شود سپس توسط روبات محيط شيشه دو جداره با چسب پلي سولفيد به منظور درز بندي ثانويه پر مي شود.