مشتري گرامي

اثر بخشي و قابليت هاي در و پنجره upvc در كاهش تبادل حرارت ، كاهش آلودگي هاي صوتي و جلوگيري از نفوذ گرد و غبار به داخل ساختمان تحت تاثير سه عامل اساسي قرار دارد :

مواد اوليه استاندارد

ساخت استاندارد

نصب استاندارد

هر يك از عوامل ياد شده داراي معيارها و استاندارد هايي هستند كه بي توجهي به آنها منجر به كاهش اثر بخشي و قابليت هاي مورد انتظار از اين در و پنجره ها مي شود .

انواع بازشوهاي درب و پنجره UPVC :

باتوجه به نوع ساخت و يراق آلاتي كه در درب و پنجره هاي UPVC بكار مي رود، انواع مختلف بازشو به شرح زير قابل ساخت مي باشد :
1-پنجره هاي ثابت  ( FIX)
2-پنجره هاي يك جهت باز شو  (TUrn)
3-پنجره هاي يك جهت بازشو از بالا  ( Tilt)
4-پنجره هاي دو جهت بازشو  ( Tilt & TUrn)
5-پنجره هاي كشوئي  (Sliding)
6-پنجره هاي فولكس واگني  (Tilt & Slide)
7-پنجره هاي آكاردئوني  (Floding)

123

مونتاژ در و پنجره هاي upvc

پروفيلهاي مورد نظر با توجه به نوع سفارش درب و پنجره انتخاب شده و پس از انجام محاسبات دقيق و مهندسي و آناليز ابعاد درب و پنجره، طبق نقشه برش داده مي شوند. سپس تعدادي از اين پروفيلها به منظور ايجاد شيار آب به دستگاه مربوطه منتقل ميشوند.
همزمان با عمليات مذكور پروفيلهاي گالوانيزه كه به منظور تقويت پروفيلهاي UPVC ميباشند، برش داده شده و درون آنها با پيچ محكم مي شوند. در ادامه در صورت نياز به نصب دستگيره و يراق آلات (براي بخشهاي باز شو) سوراخها و شيارهاي مورد نظر توسط دستگاه روي پروفيل تعبيه مي شود . سپس پروفيلها طبق نقشه توسط دستگاه جوش به يكديگر متصل مي شوند و با انتقال به دستگاه بعدي، پليسه ها و زوائد ناشي از جوش در زواياي مختلف از بين مي رود. در نهايت روي ميز كار پس از تميز كاريهاي جزئي و نهايي ، يراق آلات روي درب و پنجره نصب مي گردد.

نصب در و پنجره هاي upvc

نصب پنجره هاي UPVC ارتباط مستقيم با دوام و عملكرد اين نوع از پنجره ها دارد، عمليات نصب بايد به گونه انجام شود كه اهداف زير حاصل گردد .
مراحل نصب پنجره بطور خلاصه بشــرح زير مي باشد :
1-تمیز كردن پنجره و  تراز كردن آن
2-جاي گذاري پنجره و تراز كردن آن
3-انجام سوراخ كاريهاي لازم
4-ثابت كردن پنجره در محل با استفاده از پيچهاي مناسب بمنظور اطمينان از ثابت بلند مدت
5-نصب شيشه ها و جا انداختن زهواره
6-درز بندي با استفاده از ترزيق فو م سيليكون
7-رگلاژ نهايي