تماس با ما

23

دفتر مركزي
دفتر مركزي: اشرفی اصفهانی ، خیابان مخبری ، خیابان عدل شمالی ، نبش بن بست گلستان دوم - پلاك 1/2 ، طبقه 1

كد پستي :12345-14768 تلفن :46015118-46015094-46015081-021 نمابر:46015094-021


كارخانه

كيلومتر 18 جاده ملاير-اراك
نمابر :2366278-0852 تلفن 8-2366278-0852

Email:info@kianwinsa.com

مدیر سایت : شیروند 09183523792

نمايندگي هاي فعال
شهرستان تلفن شهرستان تلفن
بابل
0111-2255515
اراك
0863-2231244
مهاجران
0863-8625536
خرم آباد
0661-3236079
ملاير 0851-2223899
محلات
0864-3232838
نهاوند
0852-3235303
همدان
0811-8250626
       

 


در تماس باشید با استفاده از این فرم

پیام

فرم شما با موفقیت فرستاده شد متشکریم.