تماس با ما

23

دفتر مركزي
دفتر مركزي: تهران شهرك غرب (شهرك قدس) خيابان سپهر پلاك 83 طبقه اول و دوم

كد پستي :54184-14688 تلفن :8-88579433-021 نمابر:88579439-021


كارخانه

كيلومتر 18 جاده ملاير-اراك
نمابر :2366278-0852 تلفن 8-2366278-0852

Email:info@kianwinsa.com

مدیر سایت : شیروند 09183523792

نمايندگي هاي فعال
شهرستان تلفن شهرستان تلفن
بابل
0111-2255515
اراك
0863-2231244
مهاجران
0863-8625536
خرم آباد
0661-3236079
ملاير 0851-2223899
محلات
0864-3232838
نهاوند
0852-3235303
همدان
0811-8250626
       

 


در تماس باشید با استفاده از این فرم

پیام

فرم شما با موفقیت فرستاده شد متشکریم.